Δωρεάν Simple HTML5 Player

Δημιουργήστε το δικό σας HTML5 radio player για την ιστοσελίδα σας


Διαμορφώστε το δικό σας HTML5 radio player για την ιστοσελίδα σας

Η StreamUp σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε το δικό σας HTML5 Player για την ιστοσελίδα σας μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Συμβατός με τις όλες τις πλατφόρμες.

Σημείωση: Η υπηρεσία είναι δωρεάν για όλους τους πελάτες της StreamUp.

Παραμετροποίηση Player